xfb幸福宝官网股份欢迎您! TEL:+86-21-3950 6066
xfb幸福宝官网股份

工艺能力

当前位置:首页 » xfb » 自动化 » 精密机械零部件制造 » 工艺能力

工艺能力


xfb幸福宝地址具备完善的工艺手段,经验丰富的工艺工程师,对各种特殊材料、特殊螺纹有丰富的加工经验和刀具使用经验。

工艺1.png

工艺2.png

                                                         设 备 清 单

工艺3.png

工艺4.png